top of page

Asbestinventaris

Inspectie van uw gebouw op aanwezigheid van asbest inclusief risicobeoordeling, meetstaat en advies tot sanering. Ingeval werken of sloop gepland is van het gebouw gebeurt de inventaris op een destructieve wijze. 

Sloopopvolgingsplan

In Vlaanderen dient een sloopopvolgingsplan (SOP) opgesteld bij de sloop van grotere gebouwen en voor opbraak van verhardingen, wegen en kunstwerken. ABESCO beschikt over een 7-tal Tracimatdeskundigen die deze SOP kunnen opstellen. 

Asbestanalyse

Om uitsluitsel te krijgen of een materiaal asbest bevat is een analyse door een erkend asbestlabo vereist.  

ABESCO is een erkend asbestlabo dat de analyse uitvoert m.b.v. polarisatie-microscopie. 

Luchtmeting

Om de blootstelling aan asbestvezels te beoordelen tijdens asbestwerken of bij het verblijf in gebouwen met asbest kunnen door ABESCO asbestvezel-concentratiemetingen uitgevoerd worden als erkend asbestlabo.       

Deskundige

asbestbrand

Na een brand waarbij asbesthoudende materialen verspreid raakten in de omgeving is de inzet van een asbestdeskundige verplicht. De ABESCO-deskundige schat het risico in en stelt een veiligheidsperimeter in. Vervolgens wordt een saneringsadvies gegeven en de opruiming opgevolgd. 

Advies asbestsanering

ABESCO adviseert u omtrent de meest geschikte aanpak van noodzakelijke asbestsaneringswerken. Onze deskundigen kunnen optreden als louter adviseur of kunnen uw zorg van de asbestsanering en/of sloop integraal overnemen als projectcoördinator.  

Zorgsysteem erkend asbestverwijderaar

Om erkend te worden als asbestverwijderaar dient u te beschikken over een BELAC-gecertificeerd zorgsysteem. ABESCO-deskundigen begeleidden reeds meerdere bedrijven succesvol bij het implemen-teren van een zorgsysteem en het behalen van hun erkenning.

Opleidingen werken met asbest

Werknemers die betrokken zijn bij de sloop van asbest-houdende materialen dienen, afhankelijk van de aard van de werken, een opleiding te volgen van 8 of 32 uur. ABESCO is specialist in maatopleidingen m.b.t. asbest en is partner van diverse federaties.      

bottom of page