top of page

Waarom een erkening als asbestverwijderaar?

 

Het verwijderen van niet hechtgebonden asbest of sterk verweerde asbest-houdende materialen vormt een groot risico voor de uitvoerders en de omgeving.  Deze werken mogen daarom enkel uitgevoerd worden door erkende asbestverwijderaars. De verwijdering van deze toepassingen gebeurt in een omtenting die in onderdruk geplaatst wordt zodat er zich geen asbestvezels in de omgeving kunnen verspreiden. Het betreden en verlaten van de omtenting gebeurt via een systeem van sassen met geïntegreerde douche.

Vereisten om erkend asbestverwijderaar te zijn?

 

Om een erkenning van FOD WASO te kunnen bekomen moet de kandidaat "erkend asbestverwijderaar" aan talrijke vereisten voldoen.  Deze zijn vastgelegd in de Codex, Boek VI, titel 4.  In praktijk komt het erop neer dat de kandidaat beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dat alle processen beschrijft die een conforme uitvoering van de asbestverwijdering garanderen. Dit kwaliteitszorgsysteem wordt eerst geaudit door een certificatie-instelling. Vervolgens wordt de kandidaat gescreend door een adviseur van de afdeling TWW. Op basis van hun adviezen wordt door FOD WASO een advies t.a.v. de Minister van Werk geformuleerd.  De Minister betekent het advies.  Na publicatie in het Staatsblad is men effectief erkend asbestverwijderaar.

Wat houdt de begeleiding van ABESO in? 

Onze deskundigen helpen de kandidaat erkend asbestverwijderaar het vereiste kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te implementeren. Indien de kandidaat reeds beschikt over een ander zorgsysteem zoals VCA of ISO 14001 zal de impact beperkt zijn. In dat geval worden de diverse processen aangevuld met de specifieke vereisten voor asbestverwijderaars (BELAC-vragenlijst). Indien de kandidaat over geen zorgsysteem beschikt wordt een concept van systeem voorgesteld.  Dit betreft een sneuvelformat omdat de processen bijvoorkeur zo nauw mogelijk aansluiten met de bestaande werking van de kandidaat.  In nauw overleg met de kandidaat wordt het systeem opgezet en vervolgens geïmplementeerd. De implementatie gebeurt door het geven van trainingen en coaching.  ABESCO begeleidt de kandidaat tijdens de diverse audits.

Terug naar diensten
bottom of page