top of page

Over asbest

image.png
Wat is asbest? 

Asbest is een verzamelnaam van een specifieke soort minerale vezels die tot eind jaren 90 in talrijke materialen werden aangewend vanwege hun uitstekende eigenschappen. Zo is asbest omzeggens onverslijtbaar, sterk, bestand tegen agressieve chemicaliën, hittebestendig en onbrandbaar. Bovendien was asbest zeer goedkoop. Asbest is in meer dan 3.500 verschillende toepassingen aangewend waarvan talrijke bouw- en constructiematerialen zijn.

Bij sloop- en renovatiewerken van gebouwen en installaties kunnen werknemers bijgevolg blootgesteld worden aan asbest . Men kan ook blootgesteld worden aan asbest indien men verblijft in een gebouw met asbesttoepassingen in slechte staat.     

image.png
Waarom is asbest zo gevaarlijk? 

Asbestvezels hebben de eigenschap zich te splitsen in zeer kleine, voor het oog onzichtbare, vezeltjes die makkelijk ingeademd kunnen worden. Deze vezels komen terecht in de longen en zullen daar levenslang achterblijven.  Na 30 tot 40 jaar kunnen deze asbestvezels diverse soorten kankers veroorzaken.  De meest gekende longziekten tengevolge van asbest zijn asbestose dat wordt oplopen na vrij grote blootstellingen en mesothelioom dat kan optreden na zelfs erg kleine of kortstondige blootstellingen.

Per jaar overlijden meer dan 300 mensen in België tengevolge van asbest.   Niet al deze mensen kwamen professioneel in contact met asbest maar ook indirect via (binnen)milieuvervuiling of meesleep van bevuilde kledij.     

image.png
Hoe zit de wetgeving in elkaar? 

De wetgeving m.b.t. asbest is in België versnipperd vanwege de structuur van ons land.  De bescherming van werknemers is opgenomen in de Codex, een federale wetgeving. De bescherming van het milieu en de omgeving is een gewestelijke bevoegdheid.  

De Codex in een notendop:

  • verplichting tot het opstellen van een asbestinventaris

  • verbodsbepalingen m.b.t. het gebruik van en het behandelen van asbest  

  • 3 soorten sloopwerken van asbest met specifieke beheersmaatregelen

De milieuwetgeving in Vlaanderen (Vlarem en Vlarema):

  • verplichting tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan

  • aanvullende beheersmaatregelen bij sloop verweerde asbesttoepassingen

  • beheer van asbestafval in functie van de aard

  • afbouwbeleid asbest  

Interessante links

U kan bijkomende informatie vinden op:

bottom of page