top of page

Waarom asbestopleidingen?

 

Het onzorgvuldig omgaan met asbest houdt grote gezondheidsrisico's in die onomkeerbaar zijn. Een ondeskundige asbestverwijdering houdt niet enkel tijdens de uitvoering een risico in op verspreiding van asbestvezels maar er blijft lange tijd nadien een asbestrisico bestaan. Gebruikers van het gebouw worden als gevolg hiervan jarenlang onbewust blootgesteld aan asbest.  

De wetgever legt dan ook een reeks specifieke verplichtingen op aan uitvoerders van werken waarbij men in contact kan komen met asbest. Het verplicht informeren en/of opleiden van de uitvoerders van asbestwerken behoort hiertoe. 

Indien men sporadisch in contact komt met asbest zoals een algemeen onderhoudstechnieker van een school, volstaat een beperkte training.

Voor werknemers die betrokken zijn bij sloopwerken gelden specifieke opleidingsvereisten zowel wat betreft duur als inhoud. 

Welke opleidingen zijn verplicht? 

Uitvoerders van sloopwerken zijn verplicht een jaarlijkse opleiding te volgen.

Voor personen die enkel eenvoudige handelingen uitvoeren (verwijderen van hechtgebonden toepassingen) geldt een jaarlijkse opleidingsplicht van 8 uur. De inhoud betreft vooral de risico's eigen aan asbest en de basis preventiemaatregelen.

Personen die werkzaam zijn bij een erkend asbestverwijderaar dienen eerst een basisopleiding asbest te volgen van 32 uur bij een gecertificeerd opleidingsinstituut. Nadien is een jaarlijkse training te volgen van 8 uur.  Er bestaat een opleiding voor de arbeiders en een opleiding voor de werfleiders. 

De deelnemers van de opleidingen voor de erkende verwijderaars ontvangen een opleidingscertificaat van Constructiv.

Welke opleidingen biedt ABESCO aan?

ABESCO is gespecialiseerd in het aanbieden van maatopleidingen die bovendien beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen. Voor diverse sectoren heeft ABESCO specifieke opleidingen eenvoudige handelingen uitgewerkt die zich onderscheiden door hun praktische aanpak. We beschikken over meerdere aanhangers die didactisch materiaal bevatten.  

Wat betreft de opleidingen voor de erkende verwijderaars werkt ABESCO samen met diverse opleidingscentra o.a. Tecnobouw.

Terug naar diensten
bottom of page