top of page
Waarom asbestvezelmetingen?

Asbest is gevaarlijk bij het inademen.  Dit kan immers  leiden tot diverse kankers. Om het risico te beoordelen bij het werken met asbest worden daarom luchtmetingen uitgevoerd. Ook om de vrijzetting van asbestvezels in de omgeving van een asbestsanering te bewaken worden verplicht dagelijks metingen uitgevoerd.

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest zijn strikt gereglementeerd.  Er gelden maximale blootstellingsniveaus of grenswaarden.  Voor asbest bedraagt deze grenswaarde voor beroepsmatig blootgestelden 0,1 vezel/cc.  

Voor werknemers die eenvoudige handelingen uitvoeren (bijv. verwijderen van asbesthoudende golfplaten) bedraagt de grenswaarde 0,01 vezel/cc. De grens van 0,01 vezel/cc geldt ook in de directe omgeving van verwijderingen in hermetische zone of met couveusezak.        

IMG_1850.jpg
Wanneer zijn asbestvezelmetingen verplicht?

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbest zijn luchtmetingen verplicht. Ingeval van eenvoudige handelingen (verwijderen van hechtgebonden asbest) dienen ze om de uitvoeringsmethode te valideren en aan te tonen dat de vrijzetting van asbest kleiner blijft dan 0,01 vezel/cc. 

Ingeval van verwijdering binnen een hermetische zone worden dagelijks metingen uitgevoerd in de propere zone van de sassen en aan de uitblaas van de extractoren. De resultaten moeten kleiner zijn dan 0,01 vezel/cc. 

Ook bij de oplevering van de werf moet een eindcontrole (vrijgave) gebeuren om zeker te zijn dat het restrisico aanvaardbaar is. De resultaten van deze vrijgavemetingen moeten kleiner zijn dan 0,01 vezel/cc.   

images-2.jpeg
Welke soorten asbestvezelmetingen bestaan er? 

In de Codex (wetgeving arbeidsveiligheid) wordt enkel gesproken van asbestvezelmetingen m.b.v. optische microscopie.  Het voordeel van deze methode is dat ze goedkoop is en de resultaten snel beschikbaar zijn. Het nadeel is evenwel dat zeer kleine vezeltjes niet worden gezien.  Daarom is deze methode vooral geschikt voor het opvolgen van saneringswerken.

Voor het beoordelen van het blootstellingsrisico van gebruikers in gebouwen met asbest zijn luchtmetingen m.b.v. elektronenmicroscopie beter geschikt.  Een wettelijke grenswaarde bestaat hiervoor evenwel niet.         

airtest.jpg
bottom of page