top of page
Wat is nodig om een erkend asbestverwijderaar te zijn? 

Het verwijderen van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen vereist een erkenning door FOD WASO. Om een dergelijke erkenning te kunnen bekomen moet de kandidaat aan talrijke vereisten voldoen.  Deze zijn vastgelegd in de Codex, Boek VI, titel 4.  In praktijk komt het erop neer dat de kandidaat erkend asbestverwijderaar beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dat alle processen beschrijft die een conforme uitvoering van de asbestverwijdering garanderen. Dit kwaliteitszorgsysteem wordt eerst geaudit door een certificatie-instelling.  Vervolgens wordt de kandidaat gescreend door een adviseur van de afdeling TWW.  Op basis van hun adviezen wordt door FOD WASO een advies t.a.v. de minister van Werk geformuleerd.  De Minister betekent het advies.  Na publicatie in het Staatsblad is men effectief erkend asbestverwijderaar.            

A3.png
Hoe begeleidt ABESCO je tot erkend asbestverwijderaar? 

Onze deskundigen helpen de kandidaat erkend asbestverwijderaar het vereiste kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te implementeren. Indien de kandidaat reeds beschikt over een ander zorgsysteem zoals VCA of ISO 14001 zal dit een eerder beperkte impact hebben. In dat geval worden de diverse processen aangevuld met de specifieke vereisten voor asbestverwijderaars (BELAC-vragenlijst). 

Indien de kandidaat over geen zorgsysteem beschikt wordt een concept van systeem voorgesteld.  Dit betreft een sneuvelformat omdat de processen bijvoorkeur zo nauw mogelijk aansluiten met de huidige werking van de kandidaat.  In nauw overleg met de kandidaat wordt het systeem opgezet en vervolgens geïmplementeerd. De implementatie gebeurt door het geven van trainingen en coaching.  

ABESCO begeleidt de kandidaat tijdens de diverse audits.        

A2.png
Wanneer is een erkenning als asbestverwijderaar nodig?  

Omdat het verwijderen van asbest grote risico's inhoudt voor de uitvoerders en de omgeving kunnen de werken met verhoogd risico enkel uitgevoerd worden door erkende asbestverwijderaars. Het gaat in het bijzonder om materialen waarin het asbest matig tot niet gebonden is of om materialen die sterk verweerd zijn. De verwijdering van dergelijke materialen gebeurt in een omtenting die in onderdruk geplaatst wordt zodat er zich geen asbestvezels in de omgeving kunnen verspreiden. Het betreden en verlaten van de omtenting gebeurt via een systeem van sassen met geïntegreerde douche. Een light-versie van dergelijke omtenting is de couveusezak die soms kan gebruikt worden voor het verwijderen van buisisolatie.            

A1.png
bottom of page