top of page
Waarom een asbestinventaris?

Om ongewenste blootstelling aan asbest te voorkomen is elke werkgever verplicht een asbestinventaris op te maken van de gebouwen waarin hij werknemers heeft.  

Bij de afbraak of renovatie moet deze asbestinventaris verder aangevuld worden om eventueel verdoken asbesthoudende materialen op te sporen.  

Bij de aankoop van een woning of elk ander gebouw kan het nuttig zijn te weten of het asbest bevat. Asbestverwijdering is immers duur.  

A3.png
Welke soorten asbestinventaris?

Een “standaard” asbestinventaris heeft tot doel het risico op blootstelling aan asbest bij normaal gebruik en onderhoud van een gebouw in kaart te brengen. Dit type van inventaris omvat een risicoanalyse en richt zich dus vooral op de beheersing van het asbestrisico. 

Een destructieve asbestinventaris heeft tot doel alle asbesthoudende toepassingen in een gebouw te identificeren en de juiste methode van verwijdering vast te leggen. Bij dit laatste type van asbestinventaris wordt er zichtbare schade aangebracht bij de staalname.   

A2.png
Hoe gebeurt een asbestinventaris?

Een asbestdeskundige voert met de grootste zorg een gebouwinspectie uit. Op basis van een doorgedreven materialenkennis en hun toepassingen bemonstert de deskundige asbestverdachte materialen.

De monsters worden zo genomen dat er geen asbestvezels vrijkomen. De parameters die het risico op blootstelling beïnvloeden worden geëvalueerd. De stalen worden vervolgens in het asbestlabo microscopisch onderzocht. Een helder rapport wordt opgesteld.

A1.png
bottom of page