top of page
Kleefstaal - elektronenmicroscopie

Onderzoek naar asbestvezels op oppervlakken.  Bedoeling is na te gaan of asbest zich heeft verspreid in een ruimte en een grondige opkuis zich opdringt. De analyse gebeurt m.b.v. scanning electronenmicroscopie (SEM) zoals beschreven in ISO 16000-27. 

Kleefstaal - elektronenmicroscopie

85,00 €Prijs
bottom of page